Erb obce Malá nad HronomErb obce Malá nad Hronom

V zelenom štíte nad zvlnenou striebornou pätou štítu vpravo zlatá vetvička, vľavo zlatý lemeš.

História erbu

Návrh na erb obce Malá nad Hronom bol vypracovaný na základe xerokópie historickej pečate obce na listine z 31.októbra 1732. V jej pečatnom poli sú schematicky znázornené vetvička a lemeš, ktoré poukazujú na zamestnanie tunajšieho obyvateľstva. Zatiaľ nie je celkom jasný význam vetvičky, ale podľa jej uloženia v pečatnom poli sa dá usudzovať, že jej význam nie je iba dekoračný. Pri spracovaní návrhu erbu bola vetvička znázornená ako vŕbová, čím poukazuje na hojný výskyt vŕby bielej v obci. Pôvodná symbolika je v erbe doplnená o striebornú pätu štítu oddelenú vlnovkou, ktorá symbolizuje rieku Hron.


Malá nad Hronom

Aktuality

Ďalšie odkazy


RRA - Južný región, Štúrovo

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00 ------------

Erb obce Malá nad Hronom

Adresa úradu

Obecný úrad Malá nad Hronom č.2
943 65 Kamenica nad Hronom

Tel.: 036/753 42 60
Mobil: 0918/349 837
mail: obecmalanadhronom@gmail.com
web: www.malanadhronom.sk

Ochrana osobných údajov: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00309079

Samospráva

Starostka obce:
Ing.Rita Pásztorová

Obecné zastupiteľstvo:
Ölvediová Agáta
Bálint Krisztina
Hendrík Ján - zástupca starostky
Rajnoha Marieta
Vígh Tibor

Google Mapa