Obec podpísala zmluvu s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o poskytnutí dotácie 12 350 € pre projekt „Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Malá nad
Hronom". Spoluúčasť obce na projekte je plánovaná vo výške 650 €, čo je 5 % z celkového rozpočtu projektu, ktorý je plánovaný vo výške 13 000 €. V súčasnosti prebieha kontrola procesu verejného obstarávania dodávateľa prác. 

 

Ing. Rita Pásztorová
starostka obce

 

Erb obce Malá nad Hronom

Adresa úradu

Obecný úrad Malá nad Hronom č.2
943 65 Kamenica nad Hronom

Tel.: 036/753 42 60
Mobil: 0918/349 837
mail: obecmalanadhronom@gmail.com
web: www.malanadhronom.sk

Ochrana osobných údajov: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00309079

Samospráva

Starostka obce:
Ing.Rita Pásztorová

Obecné zastupiteľstvo:
Ölvediová Agáta
Bálint Krisztina
Hendrík Ján - zástupca starostky
Rajnoha Marieta
Vígh Tibor

Google Mapa